Ga naar hoofdinhoud
Altijd welkom

Beste leerling

Welkom op onze school! Laten we samen stappen zetten om te leren, te groeien, om jouw persoonlijkheid en talenten verder te ontplooien, om te leren zorg dragen voor jezelf en elkaar, om een plaatsje te bouwen in onze samenleving, … Laten we de wereld samen ontdekken!

Beste ouder

Bedankt voor je vertrouwen in onze school. Wij zijn blij je als partner te verwelkomen. Onze school wil een plek zijn waar je kind ongestoord kan opgroeien, leren en ervaren. Samen staan we in voor een zo optimale en volledige ontwikkeling van je kind. We hopen op een positieve, respectvolle en duurzame samenwerking!

Groeien en bijleren

We kozen voor onze school volgende waarden om heel concreet de 5 opdrachten handen, hart en voeten te geven: kwaliteit, persoonlijke ontwikkeling, zorgzaamheid, respect, erkenning en waardering.

Ons team
Naar boven