Ga naar hoofdinhoud

Oudervereniging

De oudervereniging wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen.

De oudervereniging heeft als doel het participatief klimaat op school te stimuleren. Concreet betekent dit dat de oudervereniging de volgende kerntaken zal opnemen :

  • de ouders zo veel mogelijk te informeren omtrent de opvoeding en het onderwijs van hun kind op school
  • het organiseren van ontmoetingsactiviteiten, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen
  • een tussenschakel vormen tussen de school en het gezin, waar elkeen uit deze groepen terecht kan met vragen en problemen
  • de lokale school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, dit steeds in overleg met het schoolteam
  • de deelname van ouders aan de participatieorganen bevorderen en ondersteunen en streven naar een weerspiegeling van de schoolpopulatie in de samenstelling van de participatieorganen en maatschappelijk kwetsbare groepen betrekken bij het schoolbeleid.